Banner
Biskupijska knjinica Varadin

Pretraživanje kataloga

Dobrodoli na stranice Digitalne knjinice

Slika
DAN LJUDSKIH PRAVA
Meunarodni dan ljudskih prava obiljeava se na dan kada je potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima 1948. i po prvi puta u povijesti ovjeanstva priznato pravo svih ljudi na "ivot, slobodu i sigurnost... bez ikakvih razlika". Meunarodni dan ljudskih prava obiljeava se 10. prosinca.
clanak
Mineralni alkohol
Proitajte kako je kemijska industrija dola do procesa dobivanja alkohola iz iz minerala kao to je vapnenac kako bi glavne sirovine iz kojih se dobiva alkohol (ugl. itarice) iskoristila u druge svrhe.
Autor0000010948
ALFRED NOBEL
Alfred Bernhard Nobel (Stockholm, 21. listopada 1833. - San Remo, 10. prosinca 1896.), vedski kemiar, pronalaza, filantrop, mirotvorac, kozmopolit i industrijalac; volio je sebe nazivati dobroiniteljem ovjeanstva. U ast Alfreda Nobela je nazvan kemijski element nobelij otkriven 1956.g. etiri godine nakon njegove smrti, 29. lipnja 1900. godine utemeljena je Nobelova nagrada, a 1901. godine dodijeljene su prve nagrade za fiziku, kemiju, medicinu, knjievnost i mir.
Autor0000011154
PAVAO TOOS
Pavao toos (Dubravica, 10. prosinca 1806. - Pokupsko, 30. oujka 1862.), hrvatski pjesnik, sveenik i narodni preporoditelj. U Zagrebu je zavrio bogosloviju, jedno je vrijeme bio biskupski tajnik, a od 1842. godine bio je upnik u Pokupskom. Pavao toos je zapaena linost meu hrvatskim domoljubima, autor je poznate elegije Kip domovine vu poetku leta 1831, suradnik Gajeve Danice, patriot zabrinut zbog tuinskog tlaenja i odnaroivanja domaih ljudi (vre i svoj jezik zabit Horvati hote ter drugi narod postati). Godine 1862. imenovan je zagrebakim kanonikom, ali je umro prije nego je primio svoju dunost.
Hrvatsko glumite
asopis Hrvatskog drutva dramskih umjetnika. Atraktivan i impresivan prikaz stanja i zbivanja u hrvatskom glumitu od poetka izlaenja, s kraja devedesetih godina prolog stoljea.
Bobiev Vjesnik
Poeli smo obradu jo jednih industrijskih varadinskih novina. Ovaj put je to "Bobiev vjesnik" koji je izlazio u "uspjeno pretvorbeno ugaenoj" varadinskoj tvornici.
NOVELA FILM
Digitalizirali smo asopis iz pedesetih godina dvadesetog stoljea koji se bavio filmom i filmskom industrijom koji je pun zanimljivih informacija o filmovima, zvijezdama i dogaanjima oko filma.
FILMSKI VJESNIK
Digitalizirali smo nekoliko asopisa iz pedesetih godina vezanih uz kulturu i filmsku industriju. Meu njima je i Filmski vjesnik.
NARODNI LIST
Rane poslijeratne novine izdavane u Zagrebu od 1945. - 1950. Digitalizirali smo godin 1946. Trai se ostatak....
NOVA HRATSKA
Novine su izlazile u Zagrebu od 1941. - 1944. godine. Digitaliziramo 1943. godinu. Trae se i ostala godita kao i sponzori :)
ILUSTRIRANI VJESNIK
Novine su izlazile od 1945. do 1948. i bavile su se uglavnom "svjetovnim" sadrajima. Digitalizirali smo godinu 1946. Trai se ostatak. I sponzori, naravno :)
Nove varadinske novine
VIS-ov vjesnik
Nove stare varadinske novine u sustavu. Izlazile su u Varadinskoj industriji svile od 1964. - 1991. godine. Digitalizacija je u tijeku.....
SVIJET
** SVIJET ** asopis 1926-1938. Zahvaljujui Gradskoj knjinici "Metel Oegovi" iz Varadina dobili smo mogunost digitaliziranja asopis koji je izlazio od 1926 do 1938. godine. Bez previe politike prua lijep uvid u ivot i dogaanja tih godina. Kao i kod svih ostalih sadraja omogueno je fulltext pretraivanje i 3D pregled. Digitalizirati emo ga tempom kojim emo stii pored redovitog posla. Poeljni sponzori . Biti e bre gotovo :).
Varteksov vjesnik
Varteksov vjesnik 1968, 1969, 1970
Lijeniki vjesnik
U tijeku je digitalizacija jo 20 godita Lijenikog vjesnika (1980-1999)
Nove digitalizirane novine - Jednota
Jednota je jedini i jedinstven list u Hrvatskoj koji pripadnike eke manjine informira o djelatnosti Saveza eha u Republici Hrvatskoj, o djelovanju ekih kulturno-umjetnikih udruga, vijea i predstavnika eke manjine te kola s nastavom na ekom jeziku. Posebnu panju posveuje uzajamnim odnosima ekog i hrvatskog naroda te dviju zemalja.
KRATKE UPUTE ZA PRETRAIVANJE: Pretraga se vri unutar svih podataka (glavni zapis, kljune rijei, sadraj...). Odabirom vrste grae suujemo izbor ovisno o vrsti koju traimo. Tekst koji traimo moe biti dio rijei, cijela rije ili nekoliko kombinacija rijei odvojenih razmakom. Rezultat je jedno ili vie djela koja po sistemu 'like' (svi nazivi koji sadre niz upisanih znakova, a minimalno dva znaka) zadovoljavaju traeni uvjet upisan u bilo kojoj kombinaciji upita. Ukoliko umjesto razmaka upiemo znak za minus (-) rezultat nee sadravati rije koja slijedi ('not like'). Velika i mala slova tretiraju se jednako (Ant = ANT= ant = AnT). Radi lakeg pronalaenja poeljno je upisati dio naslova koji asocira na rije u naslovu koja je manje zastupljena u jezinom izraavanju. Nije potrebno pisati cijeli naslov djela nego jednu rije ili samo dio rijei. Klikom na DIGITAL LIBRARY otvoriti e vam se vrata digitalne knjinice koja sadri mnotvo naslova starih novina, knjiga i ostalih vrste grae te multimedije.